Business Supports

All pages relating to business supports.

Faisnéis agus Comhairle Rátaí Tráchtála

Soláthraíonn údaráis áitiúla faisnéis agus comhairle d’úinéirí gnóthas maidir leis na rátaí tráchtála a chaithfidh siad a íoc, iarmhéideanna cuntais, díolúintí rátaí agus aistrithe.

Meantóireacht Ghnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla meantóireacht duine le duine a sholáthar d’úinéirí agus do bhainisteoirí gnó i réimsí amhail bainistíocht ghinearálta, straitéis ghnó, pleanáil airgeadais, taighde margaidh, margaíocht agus cur chun cinn, agus pleanáil láithreán gréasáin.

Oiliúint Scileanna Gnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla cúrsaí oiliúna a reáchtáil chun cabhrú le gnólachtaí nua agus leo siúd atá ann cheana féin i réimsí amhail smaointe gnó, margaíocht dhigiteach, cánachas, agus bainistíocht airgeadais agus taifead.

Faisnéis agus Comhairle Gnó

Féadfaidh údaráis áitiúla faisnéis agus comhairle a sholáthar do ghnólachtaí nua nó do ghnólachtaí atá ann cheana féin maidir le gnéithe de ghnólacht a reáchtáil, mar shampla gnólacht a chur ar bun nó a leathnú, rátaí tráchtála, pleanáil agus suíomhanna oiriúnacha agus réadmhaoin oiriúnach.

Tacaíocht Ghnó Brexit

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla meantóireacht duine le duine, anailís agus pleanáil scórchárta gnó, sainoiliúint agus sainchomhairleoireacht, agus tacaíocht airgeadais a sholáthar chun cabhrú le gnóthais bheaga ullmhú le haghaidh Breatimeachta.

Clinicí Comhairle Ghnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla clinicí comhairle gnó duine le duine a reáchtáil chun cabhrú leo siúd atá ag smaoineamh ar ghnóthas a chur ar bun nó a bhfuil gnóthas acu cheana féin agus a dteastaíonn comhairle uathu chun a ngnóthas a fhás.

Iasacht Mhicreamhaoiniúcháin Éireann

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do ghnóthais bheaga chun cabhrú le costais tosaigh, caipiteal oibre, stoc, trealamh, innealra a cheannach agus an gnó a leathnú.

Deontas Leathnaithe Gnó

Féadfaidh Oifigí Fiontair Áitiúla tacaíocht airgeadais a sholáthar do thrádálaithe aonair, do chomhpháirtíochtaí nó do chuideachtaí teoranta chun a ngnóthais a leathnú tar éis na tréimhse tosaigh 18 mí.